Een duurzaam platform met oog op de toekomst voor Onderweg naar Neutraal

Onderweg naar Neutraal (ON) is de nieuwe naam voor de partijen die samen het Energieakkoord Holland Rijnland uitvoeren. Een ambitieus akkoord met als inzet een energieneutrale regio in 2050.

Bij een akkoord dat gaat over duurzaamheid hoort ook een duurzaam platform. Voor ON ontwikkelden we een platform dat aan de ene kant informeert en aan de andere kant de samenwerking bevordert. Dusdanig gebouwd dat het in de komende jaren mee kan groeien met de behoeften van alle betrokken partijen.

Het digitale platform dient twee doelen. In de eerste plaats komt hier het akkoord tot leven. Gemeenten, bedrijven en nieuwsgierige burgers kunnen hier op heldere wijze het akkoord inzien. Het tweede doel gaat over samenwerken en kennisdelen. Dit gebeurt door een speciale berichtenstroom waarin de voortgang van het akkoord zichtbaar wordt. Alle betrokken partijen houden zo elkaar op de hoogte van wat er speelt binnen de diverse werkgroepen.

wijzijnon.nl

Credits

Onze rol: Front-end ontwikkeling, Optimalisatie voor mobiel (responsive design), Back-end ontwikkeling
Concept, UX & Design: Just